Ποιες είναι οι μορφές της βίας;

Share:

Related

Το άρθρο 1 της Διακήρυξης των Ενωμένων Εθνών για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών  (UN Declaration on Elimination on Violence against Women) ορίζει  τη βία ως εξής: «Κάθε βίαιη πράξη που βασίζεται στο φύλο και έχει σαν αποτέλεσμα τη σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βλάβη ή δυστυχία για τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων και των απειλών για βίαιες πράξεις, εξαναγκασμό, ή αυθαίρετη στέρηση ελευθερίας ανεξάρτητα αν η βία συμβαίνει στη δημόσια ή την ιδιωτική ζωή». Η  βία  κατά  των  γυναικών  έχει  πολλά  πρόσωπα.  Το  φαινόμενο  της  βίας  όπως  αυτό εκφράζεται στη συμπεριφορά του θύτη στην Ελληνική κοινωνία περιέχει τέσσερεις μορφές με μερικές επικαλύψεις. Οι κύριες βίαιες συμπεριφορές είναι:
1) η σεξουαλική, 2) η σωματική, 3) η ψυχολογική και 4) η οικονομική βία.

 

  1. Στη σεξουαλική βία  περιλαμβάνονται:  εξαναγκασμός  για  σεξουαλικές  πράξεις  στις οποίες  δεν  συναινεί  το  θύμα,  όπως  βιασμός  μέσα  και  έξω  από  μια  σχέση,  σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και εφήβων, σεξουαλική παρενόχληση και απειλές στο χώρο εργασίας ή στο δημόσιο χώρο, καταναγκαστική πορνεία (trafficking).

 

  1. Στη σωματική βία περιλαμβάνονται: γελοιοποίηση του σώματος του άλλου, σπρωξιές, πετάγματα στο πάτωμα,  γροθιές,  κλωτσιές,  χαστούκια,  χτυπήματα  σε  άλλα  σημεία  του σώματος  με  τα  χέρια  ή  άλλα  αντικείμενα,  τσιμπήματα,  δαγκωματιές,  σπασίματα  μελών  ή πλευρών,  καταναγκαστική  ακινησία,  απόπειρα  πνιξίματος,  επιθέσεις  με  όπλο  και  μαχαίρι, καψίματα, συστηματικά βασανιστήρια, φόνος.

 

  1. Η ψυχολογική βία έχει  πολύπλοκες  μορφές. Αποτελείται από  τον εξαναγκασμό  για υποταγή με απειλές, καταστροφή προσωπικών ειδών του θύματος ή αντικειμένων του σπιτιού, ή  απειλές  γι’  αυτό,  συνεχές  βρίσιμο,  υποτιμητικούς  χαρακτηρισμούς,  δημιουργία  κλίματος εκφοβισμού και τρόμου, γελοιοποίηση του θύματος ιδιωτικά ή σε κοινό χώρο, συνεχή κριτική και υποτίμηση των αποφάσεών του, κτητικότατα και κοινωνική απομόνωση, συνεχή έλεγχο των κινήσεων,  διαρκής  κριτική  και  υποτιμητικά  σχόλια  για  την  εμφάνιση,  το  σώμα,  τις ενδυματολογικές  επιλογές  τοποθέτηση  της  ευθύνης  στο  θύμα  για  οποιαδήποτε  αποτυχία  ή κακοδαιμονία του θύτη, κλείδωμα στο σπίτι ή εγκατάλειψη σε έναν άλλο χώρο με σκοπό την τιμωρία. Τέλος, συκοφάντηση της μητέρας στα παιδιά της κι απόπειρες διάρρηξης του δεσμού τους, από τον πατέρα‐δράστη της βίας.

 

  1. Η Οικονομική βία όταν λαμβάνει χώρα στην οικογένεια, αφορά στέρηση οικονομικών πόρων πάνω στους οποίους η σύντροφος –σύζυγος έχει δικαίωμα, απόκρυψη ή υπεξαίρεση εισοδημάτων  και  ιδιοκτησιών,  εκμετάλλευση  οικονομικών  πόρων  του  θύματος  για προσωπικούς  σκοπούς  του    συζύγου‐δράστη,  στέρηση  για  εκείνη  κ  συχνά  για  τα  παιδιά, βασικών  φυσικών  αγαθών  όπως  τροφή,  ρούχα,  φάρμακα,  στέγη  παρά  τις  υπάρχουσες οικονομικές  δυνατότητες,  εμποδισμό  της  συζύγου  ή  συντρόφου  να  εργαστεί  ή  να  διαλέξει ελευθέρα  μια  απασχόληση,  πίεση  για  σύναψη  δανείων  στο  όνομά  της.  Συχνά  οδηγεί  σε οικονομική  καταστροφή.  Όταν  συμβαίνει  στο  χώρο  εργασίας,  αφορά    ενίοτε    σεξουαλική παρενόχληση και απειλές για απόλυση .

 

Η έκταση όλων των μορφών βίας κυμαίνεται από κοινωνία σε κοινωνία ανάλογα με τη νομική και οικονομική θέση των γυναικών. Οι μορφές βίας κατά των γυναικών που καλύπτονται από την Ελληνική Νομοθεσία είναι:

 

α) Η Ενδοοικογενειακή σωματική βία

 

β) Ο Βιασμός, μέσα και έξω από μια σχέση.

 

γ) Η Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και εφήβων, η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας.

 

δ) Η σωματεμπορία (trafficking).

 

Πηγή: Οδηγός για τη βία κατά των Γυναικών / Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Για να μαθαίνετε τα τελευταία νέα αλλά και τις Δράσεις των Υπέροχων Γυναικών

Εργασία

Γνώσεις & Δεξιότητες

Χρόνος - Ενδιαφέροντα

Ηγεσία

Υγεία - Ευεξία

Ανισότητα & Βία

Σεξ

Πολιτισμός & Τέχνες

Συνεντεύξεις

Αφιερώματα

Καθημερινότητα

Καταγγελίες δρόμου